Đăng bởi Để lại phản hồi

Dây chuyền mặt phật – Trang sức tâm linh

dây chuyền mặt phật

Người xưa có câu : ” Nam Đới Quán Âm Nữ Đới Phật “. Nam giới và nữ giới yêu quý phật giáo đều có thể lựa chọn đeo Dây chuyền mặt phật phù hợp với mình để được may mắn, mọi việc an lành, hạnh thông, tốt đẹp. Khi bạn hiểu bạn lựa chọn mặt dây chuyền phật nào hợp với mình thì chính sự lựa chọn của bạn sẽ mang đến những điều mà bạn mong muốn

Nghĩa là người Nữ tốt nhất là đeo mặt hình đức Phật Di Lặc còn người Nam tốt nhất là đeo những mặt có hình đức Quán Thế Âm.

Nguyên nhân gì người ta lại nói như thế ! Ở 1 gia đình bình thường thì người Nam chủ Ngoại mà Nữ chủ Nội.

Đọc tiếp Dây chuyền mặt phật – Trang sức tâm linh